Bảo hộ lao động công nghiệp - AN VIỆT

Địa chỉ: đường Bắc Hòa - Phú Sơn, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Kho hàng: đường Bắc Hòa - Phú Sơn, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - 7. Sáng 7h30-11h30. Chiều 13h30 - 17h